A inceput Seminarul Biblic Penticostal Suedia 2017-2018

Seminarul Biblic Penticostal Suedia
Organizat în parteneriat cu Institutul Teologic Penticostal București
Viziune și Obiective
Formarea de convingeri creştine spirituale şi morale puternice.
Formarea de lucrători pentru bisericile locale în diferite compartimente de activitate ale acestora.
Instruirea şi echiparea slujitorilor pentru lucrarea de păstorire, misiune, evanghelizare, școala duminicală, înfiinţare de noi biserici, etc.
Aprofundarea cunoștințelor biblice.
Adresabilitate
Pentru frați și surori
învăţători creştini
evanghelişti
învățătorii de la școala duminicală
lucrători cu tineretul
misionari
Modul de funcționare
Planul de învăţământ al Seminarului Biblic Penticostal Suedia conţine un număr de 16 cursuri, distribuite pe o perioadă de 2 ani de studiu.
Cursurile vor fi organizate o dată pe lună, timp de opt luni pe an.
Întâlnirile vor avea loc la Biserica Poarta Cerului Hässleholm în fiecare al treilea sfârșit de săptămână al fiecărei luni sau după cum se planifică împreună cu cursanții și profesorii.
Cursurile vor fi predate la în ziua de sâmbătă, între orele 930– 1700 . Prezența la cursuri este obligatorie. Absența nemotivata și neanunțată implică ridicarea dreptului de cursant.

Plan de învățământ
Anul I
NR Numele cursului Cadre didactice Data predării
1 Istoria creștinismului Ciprian Bălăban 21 oct. 2017
2 Introducere NT Ciprian Terinte 25 noi. 2017
3 Studiul parabolelor NT Silviu Tatu 16 dec. 2017
4 Comunicarea Mesajului Biblic Ciprian Terinte 13 ian. 2018
5 Interpretarea textului biblic Dragoș Ștefănică 10 feb. 2018
6 Alegere, răscumpărare și identitate în viața poporului lui Dumnezeu Marcel Măcelaru
7 Teologia epistelor pastorale Vladimir Neamțu
8 Introducere VT Romulus Ganea
Anul II
NR Numele cursului Cadre didactice Data predării
9 Pneumatologie Ioan Brie
10 Evanghelologie Ioan Brie
11 Formarea spirituală a creștinului Emil Meștereagă
12 Misiune și Evanghelism Emil Meștereagă
13 Consiliere Spirituală Radu Țîrle
14 Teologia Închinării Vladimir Neamțu
15 Teologie Sistematică I Dragoș Ștefănică
16 Teologie Sistematică II Eugen Jugaru
Cursurile se pot modifica în funcție de circumstanțe.

Admitere
Condiții generale de înscriere și participare la cursuri.

Candidatul și cursanții trebuie:

să fie întors la Domnul şi membru al unei biserici evanghelice.
să aibă un caracter moral şi spiritual ales şi o bună mărturie din partea bisericii.
să aibă vârsta care să-i ofere posibilitatea de a se pregăti în mod eficient pentru slujire.
Acte necesare pentru înscriere:

Pentru a fi înscriși și participa la Seminar, candidații și cursanții trebuie să prezinte următoarele acte:

Formularul de înscriere completat de candidat (care se obține de la secretariatul scoli sau de aici: Formular de înscriere.
copie după diploma sau certificatul ultimei scoli absolvite.
recomandare din partea păstorului sau a responsabilului Biserici din care face parte.
carte de identitate (copie).
Două fotografii tip buletin (ID-kort).
Taxe școlare
Taxe școlare
Taxă de curs* : 490 kr*
Taxă școlară anuală pentru anul I 2017-2018: 3.000 kr
Taxă de Diplomă 150 kr
*Folosită doar în cazul în care elevul participă doar la un singur curs.

Nr de BankGiro unde se pot plăti taxele: 471-1081

Examinare
La sfârșitul fiecărui modul de predare studentul v-a răspunde în scris la întrebările pregătite de profesor.
Fiecare profesor va pregăti un număr oarecare de întrebări din cursul predat, la care cursantul trebuie să răspundă.
Absolvire
La sfârșitul celor doi ani de cursuri, studentul va susține un examen de absolvire.
Absolventului i se acordă o Diplomă de absolvire.

Formular de înscriere: formular_inscriere_Seminar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *